KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOATHÔNG BÁO

Về việc sử dụng thẻ sinh viên mới (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

và ngưng sử dụng thẻ sinh viên cũ của khóa 19, khóa 20

tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương

 

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc sử dụng thẻ sinh viên mới (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) và ngưng sử dụng thẻ sinh viên cũ của khóa 19, khóa 20 cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng: tất cả sinh viên khóa 19, khóa 20 tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương.

2. Thời gian ngưng sử dụng thẻ sinh viên cũ: từ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Sinh viên sẽ sử dụng thẻ sinh viên mới (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đã được cấp để phục vụ các công tác học tập tại trường.

Đề nghị sinh viên khóa 19, khóa 20 cập nhật thông báo và nghiêm túc thực hiện./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: