KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA


Khoa Điện - Điện tử giới thiệu về khoa và các hoạt động cho tân sinh viên làm quen với môi trường Đại Học Bình Dương

Các tin mới hơn: