KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOAThời gian làm đồ án TN K17 đợt 2  (tháng 1/2019)  chính thức như sau:

Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp: Sáng thứ 2 ngày 04/03/2019

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: từ 04/03/2019 đến  01/06/2019

Bảo vệ đồ án TN (dự kiến): Thứ 5 ngày 13/6/2019