KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA 

          Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện - Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 01 với lời chúc tốt đẹp như sau:

          "Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

 

Khóa 18:

       
Bùi Văn Thắng Hoàng Trọng Niên Phù Văn Hiến Hoàng Ngọc Lộc Trần Thanh Hoài
15020010 15020016 15020037 15020044 15020055

 

       
Nguyễn Trần Như Quý Đào Thanh Sơn Đặng Bảo Duy Võ Văn Thành
15020057 15020072 15020081 15140424

 

Khóa 19:

       
Hà Trung Kiệt Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Thành Trung Nguyễn Công Đoan Võ Thành Luân
16020002 16020004 16020019 16020027 16020031

 

         
Đặng Văn Đăng Nguyễn Anh Tiến Nguyễn Hữu Tài Hoàng Đắc Thắng Lê Hữu Thắng
16020034 16020041 16020055 16020064 16020001

 

Khóa 20:

       
Lê Thành Trung Ngô Tấn Kiệt Lê Trọng Sơn Nguyễn Trọng Kiên Võ Như Hiệp
17020002 17020007 17020047 17020054 17020055

 

   
Lê Công Chương Dương Tấn Lợi
17020060 17020071

 

Khóa 21:

         
Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Phú Tấn Trần Nhựt Khang Nguyễn Văn Hòa Đỗ Vũ Duy Phúc
18020005 18020016 18020029 18020060 18020068

 

   
Lê Quốc Đạt Nguyễn Phước An
18020073 18020199

 

 

Trân trọng./.

Khoa Điện - Điện tử