KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Khoa Điện - Điện tử: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Số điện thoại:(0274) 3 837 104

Email: khoadientu@bdu.edu.vn

Website: https://fee.bdu.edu.vn

Fanfage: https://www.facebook.com/fee.bdu.edu.vn/

--------------------------------------------
Trợ lý khoa: Thầy Nguyễn Quang Chung

Di động:(0908.624.734

Email: nqchung@bdu.edu.vn

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
0274 3837 104