Khoa Điện – Điện tử chúc mừng sinh nhật sinh viên tháng 10 – 2020

428

       Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện – Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 10 với lời chúc tốt đẹp như sau:

       "Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

Khóa 18:

       
Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Trần
Thanh Trung
Nguyễn Chí Thành Phan Hồng Phú
15020032 15020046 15020071 15020088

Khóa 19:

         
Nguyễn Phạm
Tuấn Anh
Lê Trọng Thức Trần Văn Tường Mai Văn Quang Lê Công Nhân
16020007 16020018 16020039 16020066 16100013

Khóa 20:

       
Đậu Văn An Phùng Văn Tuấn Lê Văn Đáp Nguyễn Bá Dương
17020015 17020025 17020061 17020073

Khóa 21:

         
Nguyễn Văn Lâm Lê Ngọc Thảo Nguyễn Duy Long Nguyễn Thịnh Đạt Nguyễn Văn Tú
18020001 18020015 18020025 18020042 18020099
     
Lê Thái Hòa Lê Viết Đại Trần Đăng Hiệp
18020135 18020189 18020196

Khóa 22:

 
Nguyễn Hướng Đức
19020015

Trân trọng./.

Khoa Điện – Điện tử