Khoa Điện – Điện tử chúc mừng sinh nhật sinh viên tháng 06 – 2019

526

          Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện – Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 06 với lời chúc tốt đẹp như sau:

         "Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

Khóa 18:

       
Nguyễn Đại Nghĩa Võ Thành Tín Nguyễn Khánh Duy Bùi Quang Tiến
15020056 15020064 15020074 15060089

Khóa 19:

       
Nguyễn Phan 
Trọng Nhân
Đoàn Thị Mỹ Hiền Trần Quốc Vinh Phạm Lê 
Thành Nhân
16020005 16020029 16020046 16130019

Khóa 20:

         
Nguyễn Sĩ Khoa Lương Trần 
Quốc Hoàng
Nguyễn Minh Công Lê Chí Hùng Chung Tấn Đạt
17020012 17020018 17020022 17020023 17020028

 

   
Nguyễn Hoàng Quân Hoàng Văn Bình Huỳnh Tấn Danh
17020057 17020059 17020051

Khóa 21:

       
Phùng Quốc Huy Trần Minh Việt Trần Quang Hợp Đỗ Văn Thuận Lợi Trần Thành Phúc
18020008 18020032 18020047 18020054 18020055

 

       
Đỗ Minh Hiếu Trần Ngọc Sơn Trịnh Thành Tâm Huỳnh Tấn Danh Phạm Bảo Quốc
18020089 18020188 18020207 18020210 18020212

Trân trọng./.

Khoa Điện – Điện tử