Khoa Điện – Điện tử chúc mừng sinh nhật sinh viên tháng 04 – 2019

611

Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện – Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 4 với lời chúc tốt đẹp như sau:

"Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

Khóa 18:

         
Phạm Minh Tuấn Nguyễn Viết Thành Lê Công Danh Lê Ngọc Sơn Nguyễn Chí Khoa
15020017 15020020 15020024 15020031 15020048

 

       
Phan Trần
Quốc Huy
Nguyễn Đăng Hiệp Nguyễn Lĩnh Lê Hoàng Tuấn
15020058 15020082 15020087 15020091

Khóa 19:

     
Lê Thành Long Nguyễn Võ
Phương Ân
Nguyễn Văn Qui
16020026 16020038 16020059

Khóa 20:

         
Nguyễn Thi Trường Nguyễn Đức Vương Đỗ Quốc Phong Thái Văn Sơn Nguyễn Văn Quốc
17020008 17020020 17020039 17020065 17020075

Khóa 21:

       
Nguyễn Minh Nhật Đỗ Việt Thắng Nguyễn Thành Long Nguyễn Hoàng Sang Lê Quan Đức
18020007 18020013 18020033 18020049 18020053

 

     
Vũ Văn Nam Nguyễn Quang Nhật Lê Nguyễn
Trường Giang
18020166 18020192 18020206

Trân trọng./.