Khoa Điện – Điện tử chúc mừng sinh nhật sinh viên tháng 02 – 2020

655

        Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện – Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 02 với lời chúc tốt đẹp như sau:

"Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

Khóa 18:

         
Huỳnh Vương Hoàng Phúc Dương Phúc Nguyễn Hoàng Hắc Ngọc Bình Mai Văn Phương Trần Văn
15020011 15020014 15020022 15020059 15020077
   
Nguyễn Hoàng Nhân Trần Huỳnh Minh Quân
15020079 15140029

Khóa 19:

       
Nguyễn Xuân Sơn Đặng Minh Tuấn Hồ Hòa Nguyễn Hoàng Thanh
16020040 16020062 16020067 16130008

Khóa 20:

       
Lợi Khang Giả Trọng Thức Trịnh Thái Hoài Lĩnh Đặng Đại Nhân Phạm Hữu Nghĩa
17020011 17020027 17020040 17020043 17020074
 
Nguyễn Hoàng Bảo
17050020

Khóa 21:

     
Trần Hùng Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Phan Nhất Thống Nguyễn Văn Huân Nguyễn Anh Hào
18020028 18020031 18020056 18020066 18020070
     
Nguyễn Dương Hưng Trương Minh Phúc Lê Thái Hiệp
18020077 18020183 18020205

Khóa 22:

 

Trân trọng./.

Khoa Điện – Điện tử