Khoa Điện – Điện tử chúc mừng sinh nhật sinh viên tháng 01 – 2020

776

         Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện – Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 01 với lời chúc tốt đẹp như sau:

"Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

Khóa 18:

       
Bùi Văn Thắng
Hoàng Trọng Niên
Phù Văn Hiến
Hoàng Ngọc Lộc
Trần Thanh Hoài
15020010
15020016
15020037
15020044
15020055
       
Nguyễn Trần Như Quý Đào Thanh Sơn Đặng Bảo Duy Võ Văn Thành
15020057 15020072 15020081 15140424

Khóa 19:

       
Hà Trung Kiệt Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Thành Trung Nguyễn Công Đoan Nguyễn Anh Tiến
16020002 16020004 16020019 16020027 16020041
   
Nguyễn Hữu Tài Lê Hữu Thắng
16020055 16020001

Khóa 20:

       
Lê Thành Trung Lê Trọng Sơn Nguyễn Trọng Kiên Võ Như Hiệp Dương Tấn Lợi
17020002 17020047 17020054 17020055 17020071

Khóa 21:

         
Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Phú Tấn Trần Nhựt Khang Nguyễn Văn Hòa Đỗ Vũ Duy Phúc
18020005 18020016 18020029 18020060 18020068
   
Lê Quốc Đạt Nguyễn Phước An
18020073 18020199

Khóa 22:

     
Nguyễn Thanh Tuấn Phan Thanh Triều Huỳnh Văn Thắng
19020004 19020012 19020019

Trân trọng./.

Khoa Điện – Điện tử