Chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

1200

Hiện nay, một trong những cơ hội nghề nghiệp của sinh viên luật là làm việc trong ngành bất động sản, trong thẩm định, đấu giá, … 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần và đủ khi tốt nghiệp đi làm, khoa xin thông tin lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá như sau:

Thực hiện Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá”, Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing triển khai lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo kế hoạch như sau:

1.Đối tượng tham gia lớp học

  •   Người có nhu cầu lấy chứng chỉ thẩm định giá để có kiến thức thực hành nghề theo điều 34 khoản 5 về tiêu chuẩn thẩm định viên về giá do Luật giá quy định;

  •   Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá;

  •   Người có nhu cầu cập nhật kiến thức và một số đối tượng khác có nhu cầu.

2.Nội dung chương trình học: Theo quy định của Bộ Tài chính gồm

-Phần kiến thức chung: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, nguyên lí hình thành giá cả thị trường, nguyên lí căn bản về thẩm định giá.

-Phần kiến thức nghiệp vụ:

  •   Thẩm định giá bất động sản;

  •   Thẩm định giá máy thiết bị;

  •   Thẩm định giá doanh nghiệp;

  •   Thẩm định giá tài sản vô hình.

3.Thời gian học: Dự kiến học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, học trong 6 tuần và học tại Trường Đại học Bình Dương

Cuối khóa học có kiểm tra lý thuyết và bài tập về thẩm định giá. Nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (Điều kiện cần thiết để dự thi cấp thẻ Thẩm định viên về giá).

4.Hồ sơ đăng ký bao gồm: 02 tấm ảnh 3×4 (nền trắng), 01 CMND photo có thị thực

5.Học phí: 4.000.000đ/học viên/khóa học (học phí chưa bao gồm tài liệu).

6. Ưu đãi dành cho học viên đăng ký theo nhóm: nhóm 5 đến cận 10 người đăng ký giảm 5% học phí; nhóm từ 10 người trở lên đăng ký giảm 10% học phí

7. Thông tin liên hệ: Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương

  •   Địa chỉ: 504 ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  •   Điện thoại: 0274 3822 058 Số nội bộ: 100 -101.