Thông báo: Xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2020

650

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường thông báo đến sinh viên các Khoa về học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bình Dương như sau:

 

1. Số lượng: 05 suất (6.000.000 đồng/suất)

2. Tiêu chí xét học bổng

– Sinh viên Trường Đại học Bình Dương, đạt kết quả học tập rèn luyện năm học 2019 – 2020 từ loại Khá trở lên;

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập;

– Tham gia tích cực các hoạt động phong trào.

3. Hồ sơ:

– Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu: https://forms.gle/byLV1XoCCzXLaef59

– Bảng điểm học tập năm học 2019 – 2020;

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn, sổ hộ nghèo…

– Giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phong trào.

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ lúc thông báo đến 16h00 ngày 05.11.2020.

5. Địa điểm: nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội, SĐT hỗ trợ: 0909 853 834 (Thầy Khanh)

 

Trên đây là thông báo xét chọn học bổng cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.

 

Lưu ý: Những bạn sinh viên của Khoa đủ điều kiện xét học bổng nêu trên nhanh chóng hoàn thành hồ sơ xét học bổng và nộp đúng thời gian quy định. (Các em liên hệ với Thầy Nhu tại VPK trước khi nộp hồ sơ cho Văn phòng Đoàn – Hội)