Thông báo: về việc khảo sát hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ I năm học 2019 – 2020

1102
Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc khảo sát hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:
 
1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học chính quy tất cả các ngành (tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương).
2. Thời gian: từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019.
3. Cách thức thực hiện:
  • Sinh viên tham gia khảo sát trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên địa chỉ: http://sv.bdu.edu.vn
  • Sinh viên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn đánh giá môn học có tại cổng thông tin sinh viên trước khi thực hiện.
4. Lưu ý:
  • Những sinh viên không tham gia khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng thời gian quy định sẽ không được phép đăng ký môn học cho học kỳ sau, không xem được lịch thi và điểm thi.
  • Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng email do nhà trường cấp để khôi phục lại mật khẩu (mọi thắc mắc về email do nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email toweb@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).
 
Trân trọng thông báo./.