Thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021

679

        Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký môn học (ĐKMH) đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

        Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tất cả các ngành (tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương).

II. KẾ HOẠCH CHUNG

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Sinh viên thực hiện ĐKMH (đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên; Số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký là 25 tín chỉ, tối thiểu là 10 tín chỉ). Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 (thời gian đăng ký từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày). Sinh viên các khóa đào tạo cập nhật theo kế hoạch chi tiết tại Mục III
2 Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên xử lý số liệu, hủy bỏ các nhóm môn học không đủ điều kiện tổ chức lớp.

Từ ngày 26/12/2020 đến ngày 29/12/2020

3 Sinh viên đăng ký bổ sung (Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên). Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (thời gian đăng ký từ 9h00 đến 21h00 các ngày)
4 Sinh viên cập nhật lại dữ liệu đăng ký tại Cổng thông tin sinh viên Ngày 09/01/2021
5 Thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (sinh viên xem các cách nộp học phí tại phần lưu ý). Từ ngày 11/01/2021 đến 16h00 ngày 29/01/2021
6

Thời gian nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 2 năm 2020 – 2021 về phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (đơn phải có đầy đủ các xác nhận theo yêu cầu).

Nộp đơn gia hạn học phí trong giờ hành chính (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30)

Tiếp nhận đơn ngày 29/01/2021.

(Thời gian được phép gia hạn học phí tối đa đến 16h00 ngày 01/03/2021 sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ)

7 Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 11/07/2021

Ghi chú: Sinh viên được nghỉ từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/20201( Tết Nguyên đán).

III. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHI TIẾT

STT Khóa Ngày đăng ký
1 Khóa tuyển từ năm 2013 đến năm 2017 Ngày 21/12/2020
2 Khóa tuyển năm 2018 Ngày 22/12/2020
3 Khóa tuyển từ năm 2019 đến 2020 Ngày 23/12/2020
4 Thời gian đăng ký chung các khóa Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020
5 Thời gian đăng ký bổ sung (các khóa đăng ký chung) Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 31/12/2020

IV. CÁCH ĐĂNG KÝ

        Sinh viên ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên địa chỉ: http://sv.bdu.edu.vn/

   Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn ĐKMH tại địa chỉ: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44

      Trong quá trình đăng ký: Sinh viên không đăng nhập được Cổng thông tin sinh viên, vui lòng liên hệ địa chỉ email: ccsv@bdu.edu.vn để được hỗ trợ.

       Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng địa chỉ email do nhà trường cấp để phục hồi lại mật khẩu (mọi thắc mắc về email do nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email hotro@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).

V. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

        Các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Trợ lý sinh viên, Tổ Giáo vụ, Tổ Chăm sóc sinh viên hỗ trợ tư vấn sinh viên lập kế hoạch học tập và chọn môn học. Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học đúng theo chương trình đào tạo.

        Phòng Tài chính – Kế toán phối hợp thu học phí theo đúng thời gian quy định.

  VI. LƯU Ý

      1. Những sinh viên không ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham dự lớp học và thi kết thúc môn học.

       2. Sinh viên không thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng sẽ không được ĐKMH.

     3. Sinh viên cần liên hệ Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn lập kế hoạch học tập và đăng ký môn học phù hợp với ngành học của từng sinh viên.

      4. Sinh viên truy cập địa chỉ email do nhà trường cấp và kiểm tra danh sách nhóm môn học bị hủy, có thể xem danh sách nhóm môn học bị hủy tại Cổng thông tin sinh viên.

      5. Sinh viên có thể chọn một trong ba cách để hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ:

Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại Bộ phận thu ngân Phòng Tài chính – Kế toán của Trường Đại học Bình Dương.

Cách 2: Chuyển khoản học phí qua ngân hàng.

Cách 3: Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU – Vietinbank (thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại Bộ phận thu ngân Phòng Tài chính – Kế toán của Trường Đại học Bình Dương.

      6. Thời gian tính điểm tích lũy giờ thư viện học kỳ 2 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 01/03/2021. Mọi thắc mắc về giờ thư viện sinh viên liên hệ trực tiếp Thư viện – Tư liệu để được hỗ trợ.

Đề nghị các Đơn vị liên quan, các Khoa và sinh viên các khóa đào tạo thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo./.