Thông báo: Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020

710

        Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020: bắt đầu từ ngày 02/03/2020 (kéo dài trong 15 tuần).

2. Thời gian dự kiến thi học kỳ: từ ngày 22/06/2020 (kéo dài trong 03 tuần).

        Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 truy cập Cổng thông tin sinh viên tra cứu thời khóa biểu cá nhân và tham dự lớp đầy đủ.

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ kịp thời./.