THÔNG BÁO PHÂN NHÓM LÀM TIỂU LUẬN MÔN KĨ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP

774

Xét tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, môn Kĩ thuật lắp đặt điện hạ áp sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang làm tiểu luận.

Đối tượng: sinh viên học môn Kĩ thuật lắp đặt điện hạ áp (và sinh viên học ghép, nếu có) trong HK 2 năm học 2020-2021.

Đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách theo file đính kèm (phía dưới) và phản hồi cho GV hướng dẫn (thầy Phương) hoặc Tổ giáo vụ nếu có thiếu sót. Không giải quyết các trường hợp phản ánh sau khi đã hoàn thành thời gian làm tiểu luận.

Chi tiết về thông báo, sinh viên vui lòng xem file đính kèm sau đây Danh sach tieu luan – KTLDDHA