THÔNG BÁO NỘP QUYỂN BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1011

Thời gian: từ 06.01.2020 – 10.01.2020, nộp tại VPK

Số lượng: Mỗi sinh viên in 2 quyển báo cáo, đóng bìa hoàn chỉnh và 1 CD. Thông tin ghi đúng theo trên tờ nhiệm vụ luận văn.

Làm ĐATN theo đúng quy cách

 1. Cỡ chữ: 12 hoặc 13, không quá 100 trang
 2. SV không nộp 50% xem như tự ý huỷ kết quả, khoa sẽ xoá tên khi thành lập hội đồng bảo vệ
 3. Dán tờ nhiệm vụ và lịch hướng dẫn (đã đủ chữ ký) vào trang thứ nhất của bản thuyết minh
 4. Nộp ĐATN gồm: 2 quyển (theo mẫu tại khoa) và 01 đĩa CD bài làm
 5. Trang phục bảo vệ ĐATN: Nam áo sơmi trắng, quần màu sẫm, đeo caravat; Nữ áo dài

Thứ tự sắp xếp của quyển ĐATN:

 1. Trang bìa ngoài (tham khảo mẫu tại văn phòng khoa)
 2. Tờ lót (giấy trắng)
 3. Trang bìa trong: Nội dung giống như trang bìa ngoài
 4. Nhiệm vụ ĐATN (có xác nhận của GV hướng dẫn)
 5. Lịch hướng dẫn (đã có đủ chữ ký của GVHD hàng tuần)
 6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (Nhan xet GVHD)
 7. Nhận xét của giảng viên phản biện (NHAN XET GVPB)
 8. Mục lục
 9. Nội dung
 10. Phụ lục.