Thông báo nộp quyển báo cáo chính thức đồ án tốt nghiệp HK1 2020-2021

849

Sau khi đã báo cáo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp, bằng hình thức trực tuyến, vào 2 ngày 02-03.06.2021. Sinh viên phải hiệu chỉnh đồ án theo các ý kiến nhận xét của hội đồng và của giảng viên phản biện, quy trình cụ thể như sau:

  1. Sinh viên có thể tải ghi hình buổi báo cáo của mình tại địa chỉ sau (lưu ý chỉ có thể xem link khi đăng nhập tài khoản sinh viên BDU): <https://drive.google.com/drive/folders/1EausvN8X543YLtsdIZDFszgtzOgXBZIu?usp=sharing>
  2. Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn để nhận lại đề cương chi tiết (nếu chưa nhận).
  3. Sinh viên liên hệ khoa (sau ngày 09.06.2021) để lấy nhận xét của giảng viên hướng dẫn (đã kí), nhận xét của giảng viên phản biện (đã kí), để đóng vào quyển đồ án chính thức.
  4. Sinh viên liên hệ Giảng viên phản biện để hiệu chỉnh các thông tin, nội dung cần sửa chữa trong báo cáo đồ án theo nhận xét của giảng viên phản biện và phải được thầy phản biện duyệt chấp nhận nội dung hiệu chỉnh (thầy phản biện sẽ kí xác nhận thêm 1 lần vào tờ nhận xét phản biện là sinh viên đã hiệu chỉnh).
  5. Sau khi đã có đầy đủ các thông tin cần thiết, sinh viên đóng quyển bìa cứng có nhủ vàng theo như quy trình đã thông báo trước đó, và nộp lại cho khoa 2 quyển, hạn chót vào ngày 18.06.2021
  6. Khoa chỉ nhận các quyển báo cáo cuối cùng theo đúng mẫu bìa, có đầy đủ các kí xác nhận của giảng viên ở mục 2, 3 và 4. Sinh viên lưu ý kí vào bảng điểm khi nộp quyển báo cáo.

Do tình hình dịch bệnh nên sinh viên được khuyến cáo không vào trường, sinh viên được khuyến cáo:

  1. Thực hiện hình thức 5K của Bộ y tế, luôn đeo khẩu trang khi lên trường.
  2. Các thông tin trao đổi với giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện được đề xuất thông qua hình thức trực tuyến, hạn chế tiếp xúc gần, hình thức liên hệ sẽ tùy thuộc vào sự thống nhất giữa sinh viên và giảng viên.
  3. Việc giao nhận giấy nhận xét ở mục 4 sẽ diễn ra ở VP khoa (hoặc ở phòng TT mặt tiền ở cổng sau).

Thông tin của các giảng viên phản biện

STT

Giảng viên

Thông tin liên hệ

Ghi chú

1

Nguyễn Hoàng Sỹ

Email: nhsy@bdu.edu.vn

 

2

Nguyễn Trần An Tuấn

Email: nguyentuan@bdu.edu.vn

 

3

Trần Nguyễn Nhật Phương

Email: tnnphuong@bdu.edu.vn

 

4

Nguyễn Quang Chung

Email: nqchung@bdu.edu.vn

 

5

Hồ Thanh Tuấn

Email: httuan@bdu.edu.vn

 

Lịch tiếp sinh viên tại khoa, trong thời gian 07.06.2021 – 18.06.2021

Thứ

Giảng viên

Ghi chú

2

Nguyễn Quang Chung

Nguyễn Trường Nhu

Sinh viên liên hệ giảng viên trước khi tới khoa để nhận giấy nhận xét hoặc nộp quyển báo cáo chính thức

3

Nguyễn Trần An Tuấn

Nguyễn Thị Thu Sương

4

Trần Nguyễn Nhật Phương

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

5

Trần Nguyễn Nhật Phương

Nguyễn Thị Thu Sương

6

Nguyễn Trường Nhu

Nguyễn Ngọc Xuân Huy