Thông báo: Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020

947

Lịch học tập "Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên" năm học 2019 – 2020 áp dụng đối với tất cả các em sinh viên: khóa 19, khóa 20, khóa 21 và khóa 22 tổ chức từ ngày 08 – 10/10/2019 tại nhà hát sinh viên (Hội trường I lầu 4). Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Sinh viên xem lịch học chi tiết của khóa mình tại thông báo bên dưới./.