Thông báo: [Điều chỉnh] Lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020

878

Các em sinh viên xem lịch học điều chỉnh tại bên dưới:

Lưu ý:

  • Khóa 22: chuyển từ cả ngày 08.10.2019 sang cả ngày 13.10.2019
  • Khóa 21: chuyển từ buổi chiều ngày 10.10.2019 sang buổi sáng ngày 20.10.2019
  • Khóa 20: chuyển từ buổi sáng ngày 09.10.2019 sang buổi sáng ngày 27.10.2019
  • Khóa 19: lịch học không thay đổi.