Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 2021-2022

776

       Thông báo các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022 về lịch báo cáo đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Thời gian: ngày 15/04/2022. Sinh viên có mặt chuẩn bị báo cáo lúc 07:00

2. Hình thức báo cáo: báo cáo trực tiếp tại trường ĐH Bình Dương.

TH sinh viên bị covid-19 (có xác nhận của cơ quan chức năng) thì báo với Khoa chậm nhất trước 1 ngày báo cáo.

3. Địa điểm:

    • Hội đồng 1: Thông tin phòng của HĐ1 sẽ được thông báo sau cho sinh viên (thông qua email sinh viên).
    • Hội đồng 2: Thông tin phòng của HĐ2 sẽ được thông báo sau cho sinh viên (thông qua email sinh viên)

4. Trang phục: SV mặc quần tây, áo sơ mi trắng, mang giầy

Danh sách hội đồng SV xem tại đây

       Lưu ý: Sinh viên tự chuẩn bị trước mô hình, bản vẽ, máy tính cá nhân, … và các công cụ cần thiết phục vụ cho việc trình bày báo cáo đồ án, vận hành mô hình của mình.