Thông báo: Làm thẻ thư viện cho sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên BDU

270

       Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên có thể tiếp cận với nguồn tài nguyên phong phú của Thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu qua internet.

       Thư viện thông báo đến các em sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên có nhu cầu làm thẻ Thư viện, vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới. Căn cứ thông tin đăng ký, Thư viện thực hiện thủ tục cấp thẻ và tài khoản đăng nhập vào tài liệu số của Thư viện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu online trong thời gian nghỉ chống dịch.

       Vui lòng đăng ký theo link sau: https://forms.gle/S2KKujTz7HUw9fXY8

        Trân trọng./.

Khoa Điện – Điện tử