Thông báo: Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 – 2021

1442

       Căn cứ khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Trường Đại học Bình Dương;

       Xét tình hình dịch bệnh Covid 19;

      Khoa Điện – Điện tử thông báo triển khai kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên khóa 20 và các khóa trở về trước như sau:

1. Điều kiện thực hiện ĐATN:

    • Sinh viên đã hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của mình.
    • Trường hợp sinh viên đã học xong môn học nhưng chưa công bố điểm, cần ghi rõ mã môn học, tên môn học, học kỳ/năm học trong đơn xin làm đồ án để bộ phận chuyên trách xác minh và ghi nhận. Sau khi các môn này công bố điểm, nếu có môn không đạt sinh viên sẽ dừng làm đồ án, được bảo lưu và bố trí thực hiện trong đợt làm đồ án kế tiếp.
    • Trong vòng 15 ngày sau khi công bố danh sách đủ điều kiện làm đồ án, sinh viên phải hoàn tất lệ phí làm đồ án theo qui định của trường (dữ liệu được kiểm tra ràng buộc các tiêu chí thực hiện theo quy chế đào tạo).

2. Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung

21.10 – 24.10.2021 Sinh viên gửi đơn đăng ký làm đồ án (mẫu SV tự thực hiện)  + bảng điểm toàn khóa về cho thầy Huy (nnxhuy@bdu.edu.vn).
25.10 – 31.10.2021 Khoa kiểm tra và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, lập danh sách gửi Phòng Quản lý đào tạo kiểm tra theo quy chế.
01.11 – 03.11.2021 – Khoa công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

– Giảng viên công bố danh sách nội dung hướng dẫn đồ án tốt nghiệp trên hệ thống online cho sinh viên đăng ký chọn hướng thực hiện tốt nghiệp.

04.11 – 07.11.2021 – Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài.

– Sinh viên nộp đề cương chi tiết và phiếu nhiệm vụ về Vp Khoa xét duyệt.

08.11 – 29.01.2022 Sinh viên thực hiện đề tài (12 tuần)
14.02 – 20.02.2022 Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo (in 1 mặt, bìa thường) có nhận xét của GVHD tại VP khoa (Cô Sương).
21.02 – 06.03.2022 Khoa đánh giá ĐATN sinh viên thực hiện.
07.03 – 20.03.2022 Dự kiến thời gian sinh viên bảo vệ ĐATN.

Trên đây là kế hoạch thực hiện ĐATN cho sinh viên khóa 20 và các khóa trở về trước đợt 2 – 2021./.