Thông báo: Danh sách môn học được mở mới trong đợt đăng ký bổ sung ngày 31.12.2020

596

Thông báo: Danh sách môn học được mở mới trong đợt đăng ký bổ sung ngày 31.12.2020

Lưu ý: Sinh viên đọc kỹ thông báo để thực hiện đúng yêu cầu.

 1. Thời gian đăng ký: từ giờ đến trước 21h00 ngày 31.12.2020 (sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết)
 2. Sinh viên thường xuyên đăng nhập tài khoản để đăng ký môn học kịp thời

Danh sách môn học Sinh viên đăng ký nguyện vọng được mở trong đợt đăng ký bổ sung này được liệt kê bên dưới:

 1. Giải tích mạch chế độ quá độ – ELE0833
 2. Quản trị & khởi nghiệp – ELE0912 (hệ thống mở sau 17h30 hôm nay)
 3. Hệ thống điện – ELE0112
 4. Mạch Điện 1 – ELE0212
 5. Mạch Điện 2 – ELE0222
 6. PLC – ELE0372
 7. TN Điện tử công suất – ELE0521
 8. TN Kỹ thuật số – ELE0561 (hệ thống mở sau 17h30 hôm nay)
 9. Vận hành hệ thống điện – ELE0703
 10. Vi xử lý và vi điều khiển – ELE0722
 11. Kỹ thuật xung số – ELE0803
 12. Vi điều khiển – ELE0823
 13. Dự án nghề nghiệp – ELE0922
 14. Nhà máy điện và trạm biến áp – ELE0362
 15. Quá độ điện từ và cơ điện – ELE0382
 16. Trường điện từ – ELE0622
 17. Thực tập thử việc – ELE0861
 18. Trạm biến áp và các hệ thống bảo vệ – ELE1004
 19. TN Mạch điện – ELE0571

Đối với môn Quản trị khởi nghiệp không đăng ký được do vướn điều kiện tiên quyết, các em chờ sau 17h30 hôm nay mới đăng ký được.

 


Danh sách môn học đang chờ duyệt (dự kiến mở trên hệ thống cho sinh viên đăng ký vào tuần sau (sau ngày 04.01.2021))

 1. Kỹ thuật đo – ELE0163
 2. Bảo vệ rơ le – ELE0022
 3. Ngôn ngữ lập trình – ELE0342
 4. TK Nhà máy điện và trạm biến áp – ELE0501
 5. TN Kỹ thuật đo – ELE0551
 6. Thực tập thiết kế mạch điện tử – ELE0852
 7. Thiết kế điện công nghiệp – ELE0951
 8. Thiết kế lắp đặt điện hạ áp – ELE0843

Đối với các môn đang chờ duyệt, GVCN các khóa sẽ thông báo đến các em thời gian hệ thống mở để đăng ký.

 

Mọi thắc mắc các em liên hệ GVCN của lớp mình để được hỗ trợ./.