Thông báo: Đăng kí nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023

270

       Căn cứ khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Trường Đại học Bình Dương;

       Căn cứ nhu cầu thực tế của sinh viên về việc hoàn tất chương trình đào tạo;

       Nay, Khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên các khóa đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) thực hiện đăng ký nhu cầu làm ĐATN HKII năm học 2022-2023 như sau:

    1. Link đăng ký: https://forms.gle/jby7zuFTNPE9wtn7A
    2. Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 15.02.2023

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc sử dụng email sinh viên mới thực hiện được đăng ký theo link trên.

Khoa Điện – Điện tử