Thông báo: Đăng kí nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022

587

       Căn cứ khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Trường Đại học Bình Dương;

        Căn cứ nhu cầu thực tế của sinh viên về việc hoàn tất chương trình đào tạo;

       Nay, Khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên khóa 20 và các khóa trở về trước thực hiện đăng ký nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2021-2022 như sau:

    1. Link đăng ký: https://forms.gle/oYosUZ2WSUzUZ4ak9
    2. Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 30.4.2022

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc sử dụng email sinh viên mới thực hiện được đăng ký theo link trên.