[Thông báo] Đăng kí nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp

981

Thông báo nhận đơn đăng kí nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp trong HK 1 năm 2020-2021

Hình thức: sinh viên nộp đơn đăng kí nguyện vọng làm đồ án (có xác nhận của GVCN) về Văn Phòng Khoa

Thời hạn: từ lúc ra thông báo tới hết ngày 21.08.2020

(Các bạn đã đăng kí đồ án tốt nghiệp trực tuyến cũng nộp đơn lần này)

 

Sinh viên lưu ý các điều kiện để làm đồ án tốt nghiệp trước khi nộp đơn