THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC GHÉP TRONG HỌC KÌ 2 NĂM 2019-2020

1288

Theo đây là danh sách các môn học ghép cho các bạn đăng kí môn học ngoài kế hoạch đào tạo trong học kì 2 năm học 2019-2020

Các bạn học ghép lưu ý học đúng nhóm đối với các môn ghép có xếp thời khóa biểu.

Đối với các môn ghép không xếp thời khóa biểu, các bạn sinh viên chú ý theo dõi các thông báo sau từ khoa.

 

LƯU Ý: Thời gian trong Bảng phía dưới là thời gian theo kế hoạch đào tạo HK2. Tuy nhiên do sự cố về dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona, nên các bạn sinh viên được nghỉ thêm 1 tuần (bắt đầu học từ tuần 17.02.2020 thay vì 10.02.2020), VÌ VẬY CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG THÔNG BÁO ĐƯỢC DỜI LẠI 1 TUẦN

 

TT

Mã môn

Tên môn

Môn học ghép

Nhóm/tổ

Thứ

Tiết

Phòng

Thời gian

1

ELE0072

Điện tử công suất

Điện tử công suất (ELE0073)

1

3

789

BII 5

10/02-19/04

2

ELE0162

Kỹ thuật đo

Năng lượng tái tạo (ELE0333)

1

5

78901

BII 5

10/02-22/03

3

ELE0182

Kỹ thuật số

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1

4

12345

BII 5

10/02-15/03

1

6

12345

BII 5

10/02-15/03

4

ELE0212

Mạch Điện 1

Giải tích mạch chế độ xác lập (ELE0783)

1

4

789

BIII.12

10/02-19/04

5

ELE0222

Mạch Điện 2

Giải tích mạch chế độ quá độ (ELE0833)

1

8

12345

BII.5

10/02-12/04

6

ELE0262

Matlab

Tính toán, mô hình hóa và mô phỏng (ELE1113)

1

7

12345

BII.5

10/02-22/03

7

ELE0282

Máy điện

Máy điện (ELE0813)

1

2

123

BII.5

10/02-19/04

8

ELE0342

Ngôn ngữ lập trình

Tính toán, mô hình hóa và mô phỏng (ELE1113)

1

7

12345

BII.5

10/02-22/03

9

ELE0372

PLC

PLC (ELE0373)

1

4

123

E03A

10/02-15/03

1

6

123

E03A

10/02-15/03

1/3

4

78901

XDIEN

16/03-17/05

10

ELE0461

Thực tập nhà máy điện

Thực tập nhận thức (ELE0771)

1

Môn không xếp TKB

11

ELE0483

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp (ELE0903)

1

Môn không xếp TKB

12

ELE0491

TK Lưới điện phân phối

Dự án nghề cơ bản (ELE1042)

1

Môn không xếp TKB

13

ELE0501

TK Nhà máy điện và trạm biến áp

Dự án nghề cơ bản (ELE1042)

1

Môn không xếp TKB

14

ELE0521

TN Điện tử công suất

Điện tử công suất (ELE0073)

1/2

5

12345

XDIEN

20/04-31/05

15

ELE0551

TN Kỹ thuật đo

Năng lượng tái tạo (ELE0333)

1/1

3

12345

XDT

23/03-24/05

16

ELE0561

TN Kỹ thuật số

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1/4

6

78901

XDT

16/03-31/05

17

ELE0591

TN Máy điện

Máy điện (ELE0813)

1

Môn không xếp TKB

18

ELE0611

TN Vi xử lý và vi điều khiển

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1/4

6

78901

XDT

16/03-31/05

19

ELE0722

Vi xử lý và vi điều khiển

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1

4

12345

BII 5

10/02-15/03

1

6

12345

BII 5

10/02-15/03

20

ELE0803

Kỹ thuật xung số

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1

4

12345

BII 5

10/02-15/03

1

6

12345

BII 5

10/02-15/03

21

ELE0823

Vi điều khiển

Kỹ thuật xung số và vi điều khiển (ELE1075)

1

4

12345

BII 5

10/02-15/03

1

6

12345

BII 5

10/02-15/03

22

ELE0994

Hệ thống điện truyền tải và phân phối

Hệ thống truyền tải và phân phối (ELE0993)

1

5

12345

E03A

10/02-12/04

23

ELE0022

Bảo vệ rơ le

Hệ thống truyền tải và phân phối (ELE0993)

1

5

12345

E03A

10/02-12/04

24

ELE0112

Hệ thống điện

Hệ thống truyền tải và phân phối (ELE0993)

1

5

12345

E03A

10/02-12/04

25

ELE0431

Thực tập điện

Dự án nghề nâng cao (ELE1052)

1

Môn không xếp TKB

26

ELE0511

TN Cung cấp điện

Truyền động điện (ELE0633)

1/1

3

12345

XDIEN

23/03-24/05

27

ELE0601

TN Truyền động điện

Truyền động điện (ELE0633)

1/1

3

12345

XDIEN

23/03-24/05

28

ELE0632

Truyền động điện

Truyền động điện (ELE0633)

1

3

12345

E03A

10/02-22/03

29

ELE0861

Thực tập thử việc

Dự án nghề cơ bản (ELE1042)

1

Môn không xếp TKB

30

ELE0163

Kỹ thuật đo

Năng lượng tái tạo (ELE0333)

1

5

78901

BII 5

10/02-22/03

31

MAT0122

Toán chuyên đề 6

Giải tích mạch chế độ quá độ (ELE0833)

1

8

12345

BII.5

10/02-12/04

32

ELE0382

Quá độ điện từ và cơ điện

Dự án nghề cơ bản (ELE1042)

Môn không xếp TKB