PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO TĂNG THỜI GIAN NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ

573

Nhà trường cho phép sinh viên chưa kịp đóng HP thêm thời gian nộp đơn gia hạn học phí thời gian nhận đơn gia hạn đến 16g30 ngày 01/03/2022 HÔM NAY Sinh viên nộp đơn (file PDF) tại địa chỉ sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eVIW2SYh6N9x8eKBwjsDZgBTIEfnsO2JPwmJeGXoBYA0mw/viewform

Thời gian được phép gia hạn học phí tối đa đến ngày ngày 31/03/2022).

Lưu ý: sinh viên không nộp đơn đúng ngày quy định sẽ không được gia hạn, các môn đăng ký sẽ bị hủy và không có môn học trong học kỳ 2 Sinh viên chuyển học phí sau ngày 28/02/2020 mà không có làm đơn gia hạn, nhà trường sẽ không ghi nhận và cập nhật học phí cho sinh viên được. Các bạn đã đóng học phí hoặc đã gởi đơn vui lòng bỏ qua thông báo này. Trân trọng.