Khung thời gian đồ án tốt nghiệp HK1 2021 – 2022

812

Khoa Điện – Điện tử xin thông báo khung thời gian làm đồ án tốt nghiệp HK 1 2021 – 2022

Thời gian Nội dung
21.10 – 24.10.2021 Sinh viên gởi đơn đăng ký làm đồ án + bảng điểm toàn khóa về cho thầy Huy (nnxhuy@bdu.edu.vn).
25.10 – 31.10.2021 Kiểm tra và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, lập danh sách gửi Phòng Quản lý đào tạo kiểm tra theo quy chế.
01.11 – 16.11.2021 Công bố danh sách, giải quyết các vấn đề phát sinh.
17.11 – 26.11.2021 Đóng tiền đồ án tốt nghiệp qua ngân hàng
17.11 – 05.12.2021 Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn, để đề xuất và thảo luận về đề tài. Thực hiện đề cương chi tiết.

Nộp đề cương chi tiết về VP khoa xét duyệt (chỉ nhận đề cương có chữ kí xác nhận của GVHD).

06.12.2021 – 26.03.2022 Thực hiện đề tài (khoảng 12 tuần)
21.03 – 31.03.2022 Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo phụ (in 1 mặt, bìa thường) có nhận xét của GVHD tại VP khoa (cô Sương)
01.04 – 08.04.2022 Gởi GVPB các đồ án
11.04 – 15.04.2022 Dự kiến thời gian thực hiện bảo vệ theo thông báo.
18.04 – 22.04.2022 Sinh viên chủ động liên hệ thư kí hội đồng để giải trình thay đổi (thư kí hội đồng sẽ đại diện xác nhận tờ giải trình của sinh viên)

Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo chính thức (in nhũ vàng, in 1 mặt) sau khi hiệu chỉnh theo quyết định của hội đồng kèm tờ giải trình (chỉ nhận khi có xác nhận giải trình)