Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp

1497

Danh sách sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp và GVHD:

STT

Họ và tên

MSSV

Hệ

Lớp

GVHD

1

Nguyễn Thanh Tùng

14020003

Đại học

17DT01

TS Nguyễn Ngọc Tân

2

Nguyễn Khắc Việt

14020004

Đại học

17DT01

3

Lê Đăng Quân

14020015

Đại học

17DT01

4

Nguyễn Công Thành

14020027

Đại học

17DT01

5

Nguyễn Thành Công

15020012

Đại học

18DT01

ThS Nguyễn Trần An Tuấn

6

Trần Điền Duy

15020018

Đại học

18DT01

7

Hắc Ngọc Bình

15020022

Đại học

18DT01

8

Lê Công Danh

15020024

Đại học

18DT01

9

Phan Văn Hoàng

15020025

Đại học

18DT01

ThS Nguyễn Quang Chung

10

Nguyễn Công Tất Thắng

15020026

Đại học

18DT01

11

Nguyễn Hoài Hảo

15020029

Đại học

18DT01

12

Lê Ngọc Sơn

15020031

Đại học

18DT01

13

Phạm Tuấn Thạnh

15020051

Đại học

18DT01

ThS Trần Nguyễn Nhật Phương

14

Trần Thanh Hoài

15020055

Đại học

18DT01

15

Nguyễn Mậu Thịnh

15020061

Đại học

18DT01

16

Võ Thành Tín

15020064

Đại học

18DT01

17

Nguyễn Hữu Thắng

15020066

Đại học

18DT01

ThS Hồ Thanh Tuấn

18

Lê Văn Diêu

15020070

Đại học

18DT01

19

Nguyễn Đăng Hiệp

15020082

Đại học

18DT01

20

Mai Quốc Bình

15600001

Cao đẳng

13CD11

Kế hoạch (dự kiến) làm đồ án tốt nghiệp trong 12 tuần:

 

TUẦN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1-2

21/10 – 01/11/2019

Liên hệ GV nhận nhiệm vụ. SV nộp tờ nhiệm vụ ĐATN về VPK, nhận lại khi nộp 50% ĐATN

3

04/11/2019 – 08/11/2019

Sinh viên đóng học phí cho học phần “Đồ án tốt nghiệp”

7

02/12-06/12/2019

Khoa kiểm tra 50% ĐATN (SV in bài làm có xác nhận của GVHD, nộp về Khoa)

12

06/01-10/01/2020

Nộp đồ án tốt nghiệp

13

Dự kiến

17/01/2020

Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

Mẫu nhiệm vụ đồ án TN:  NHIEM VU LUAN AN TN