Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và lịch đóng học phí đồ án tốt nghiệp HK1 2021-2022

1501

Sau khi tổng hợp các đơn yêu cầu làm đồ án tốt nghiệp và kiểm tra điều kiện tương ứng với chương trình đào tạo, Khoa Điện – Điện tử xin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đính kèm

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp HK1 2021-2022

2. Đóng học phí

Số tiền: 642.000 VNĐ/ tín chỉ x 7 tín chỉ = 4.494.000 VNĐ

Thời gian: 17/11/2021 – 26/11/2021

Sinh viên lưu ý đóng học phí theo qua ngân hàng theo hướng dẫn đính kèm

3. Phát sinh

Do tình hình dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan, thời gian dự kiến thực hiện đồ án môn học có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu, sinh viên lưu ý theo dõi các thông báo chính thức trên website khoa để cập nhật thông tin kịp thời về khung thời gian mới.

Sinh viên chủ động liên hệ các thầy, để đề xuất đề tài/ nhận đề tài và chuẩn bị đề cương.

Danh sách các GV hướng dẫn đề tài:

STT Giảng viên Thông tin liên hệ
1 Nguyễn Trần An Tuấn nguyentuan@bdu.edu.vn
2 Trần Nguyễn Nhật Phương tnnphuong@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Quang Chung nqchung@bdu.edu.vn
4 Hồ Thanh Tuấn httuan@bdu.edu.vn

 

Trân trọng!

Chúc các bạn sinh viên sức khỏe và thành công!