Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2021-2022 và lịch đóng học phí ĐATN

498

       Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKII năm học 2021-2022 và thời gian đóng học phí ĐATN như sau:

 

1. Danh sách SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm ĐATN HKII năm học 2021-2020

STT Họ và tên sinh viên MSSV Lớp Email sinh viên
1 Đinh Văn Tráng  18020050 21DT01 18020050@student.bdu.edu.vn
2 Nguyễn Anh Duy 16020068 19DT01 16020068@student.bdu.edu.vn
3 Hồ Hòa 16020067 19DT01 16020067@student.bdu.edu.vn
4 Hồ Minh Đức  16020061 19DT01 16020061@student.bdu.edu.vn
5 Nguyễn Viết Thành 15020020 18DT01 15020020@student.bdu.edu.vn
6 Nguyễn Trần Thanh Trung 15020046 18DT01 15020046@student.bdu.edu.vn
7 Vũ Hoàng Duy 15140050 18DT01 15140050@student.bdu.edu.vn
8 Trương Tứ Minh 17020003 20DT01 17020003@student.bdu.edu.vn
9 Đặng Đại Nhân 17020043 20DT01 17020043@student.bdu.edu.vn
10 Trần Huy Chương 17020019 20DT01 17020019@student.bdu.edu.vn
11 Trương Quang Thông  17020036 20DT01 17020036@student.bdu.edu.vn 
12 Đặng Minh Tuấn 16020062 19DT01 16020062@student.bdu.edu.vn
13 Nguyễn Sĩ Khoa 17020012 20DT01 17020012@student.bdu.edu.vn
14 Lê Văn Đáp 17020061 20DT01 17020061@student.bdu.edu.vn
15 Phan Phụng Thức 17020064 20DT01 17020064@student.bdu.edu.vn
16 Nguyễn Đức Vương 17020020 20DT01 17020020@student.bdu.edu.vn
17 Lâm Văn Hùng 17020052 20DT01 17020052@student.bdu.edu.vn
18 Võ Như Hiệp 17020055 20DT01 17020055@student.bdu.edu.vn
19 Mạnh Tấn Phong 17020053 20DT01 17020053@student.bdu.edu.vn
20 Lương Trung Hiếu 17020044 20DT01 17020044@student.bdu.edu.vn
21 Lợi Khang 17020011 20DT01 17020011@student.bdu.edu.vn
22 Nguyễn Minh Công 17020022 20DT01 17020022@student.bdu.edu.vn
23 Trần Văn Tân  18020021 21DT01 18020021@student.bdu.edu.vn 
24 Nguyễn Đức Huy  17020034 20DT01 17020034@student.bdu.edu.vn
25 Nguyễn Xuân Lâm  16020058 19DT01 16020058@student.bdu.edu.vn
26 Đặng Vĩnh Phát 14020022 17DT01 14020022@student.bdu.edu.vn

 

2. Lịch đóng học phí làm ĐATN

    • Thời gian: từ ngày 04.7.2022 đến hết ngày 15.7.2022.
    • Hình thức: SV thực hiện chuyển khoản học phí qua tài khoản ngân hàng.
    • Số tiền cần đóng: SV truy cập tài khoản SV để cập nhật số tiền học phí ĐATN cần đóng.

Lưu ý: SV bắt buộc đóng tiền đúng thời gian nêu trên và đủ số tiền cần đóng. Trường hợp SV không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được thực hiện ĐATN trong đợt này, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Khoa Điện – Điện tử