Thông báo về việc nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2018 – 2019 trên Google Drive

923

Phòng CTSV&CĐT thông báo hình thức Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện HKI năm học 2018-2019 như sau:

          Sinh viên nộp phiếu chấm điểm rèn luyện bằng file Excel đã được gửi trong email sinh viên, lưu tên file: MSSV_LỚP_HỌ VÀ TÊN.

          Lưu ý tất cả những file có tên không đúng theo quy định sẽ coi như là chưa nộp phiếu. Sinh viên điền đầy đủ thông tin trong phiếu đánh rèn luyện sinh viên, không được chỉnh sửa hay xóa trong mẫu phiếu, sinh viên chỉ được đánh giá vào cột "SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ".

          Bất kỳ hành vi chỉnh sửa, xóa trong mẫu phiếu thì phiếu đó sẽ không được công nhận. Mỗi sinh viên chỉ được nộp 1 phiếu đánh giá rèn luyện. Sinh viên nộp phiếu đánh giá rèn luyện đúng khóa mình đang học.

          Thời gian thực hiện từ ngày 3/12 – 7/12. Sau thời gian trên sẽ không nhận thêm phiếu đánh giá nào.

          Sinh viên nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện tại link của khoa mình bên dưới. Sinh viên click vào link của khoa mình để tiến hành nộp phiếu. Sinh viên lưu ý nộp đúng khoa mình đang học tránh trường hợp nộp sai thất lạc phiếu ảnh hưởng tới quyền lợi sinh viên.

          Link khoa Điện – Điện Tử:  https://goo.gl/forms/gg9nQ2ERue3lJgCD2

          Lưu ý sinh viên gửi phiếu bằng email sinh viên (không được dùng 1 tài khoản gửi phiếu đánh giá cho 2 sinh viên)

Trân trọng./.

 

Khoa Điện – Điện tử