Thông báo lịch gặp GV hướng dẫn của Dự án nghề cuối khóa (ELE1062) và Dự án nghề nghiệp (ELE0922)

792

Sinh viên có trong danh sách trong file đính kèm liên hệ Giảng viên hướng dẫn tại:

Nhóm 1: gặp thầy Nhật Phương vào 14:00 chiều thứ 5 (17/12/2020) tại Phòng TN Kỹ thuật điện

Nhóm 2: gặp thầy Thanh Tuấn vào 14:00 chiều thứ 5 (17/12/2020) tại Phòng TN Liên kết doanh nghiệp

 

Danh sách sinh viên vui lòng tải file đính kèm: CCF16122020

Các sinh viên có đăng kí 2 môn học Dự án nghề cuối khóa (ELE1062) và Dự án nghề nghiệp (ELE0922) trong HK1 2020 – 2021 nhưng không có tên trong file đính kèm, vui lòng liên hệ Khoa để được cập nhật