Thông báo đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Tháng 1/2019

435

Các bạn sinh viên có nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 1/2019 làm đơn theo mẫu nộp đơn tại Khoa từ nay đến 15/1/2019.

Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp(dự kiến): Sáng 21/1/2018

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp (dự kiến): từ 11/2/2019 đến  05/5/2019

Đơn đăng ký làm đồ án tốt nghiệp tải tại đây