Trang chủ Thông báo

Khung thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2022 – 2023

       Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo đến sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKII năm...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2022-2023

       Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm đồ án tốt nghiệp...

Thông báo: Đăng kí nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2022-2023

       Căn cứ khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Trường Đại học Bình Dương;  ...

Khung thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp HKI năm học 2022 – 2023

        Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo đến sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKI...

Khung thời gian đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2021 – 2022

       Khoa Điện - Điện tử trân trọng thông báo đến sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKII năm...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2021-2022 và lịch đóng...

       Khoa Điện - Điện tử trân trọng thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm đồ án tốt nghiệp...

Thông báo: Đăng kí nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022

       Căn cứ khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Trường Đại học Bình Dương;  ...

Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 2021-2022

       Thông báo các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022 về lịch báo cáo đồ...

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO TĂNG THỜI GIAN NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ

Nhà trường cho phép sinh viên chưa kịp đóng HP thêm thời gian nộp đơn gia hạn học phí thời gian nhận đơn gia...

Khung thời gian đồ án tốt nghiệp HK1 2021 – 2022

Khoa Điện - Điện tử xin thông báo khung thời gian làm đồ án tốt nghiệp HK 1 2021 - 2022 Thời gian Nội dung 21.10 –...

Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và lịch đóng học phí đồ án tốt nghiệp...

Sau khi tổng hợp các đơn yêu cầu làm đồ án tốt nghiệp và kiểm tra điều kiện tương ứng với chương trình đào...

Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

       Căn cứ khung chương trình đào tạo Khóa 21 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trường Đại học...

Thông tin mới

0274 3837 104