PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “TÌM HIỂU TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 4H – 4T CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG”

733
Đối tượng dự thi: Sinh viên ngành Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật học.

 

Nội dung thi:

Sinh viên trả lời 2 câu hỏi sau:

 • Câu hỏi 1: Triết lý giáo dục “4H – 4T” của Trường Đại học Bình Dương là gì?
 • Câu hỏi 2: Bạn vận dụng tiết lý “4H – 4T” của Trường Đại học Bình Dương vào học tập, vào cuộc sống như thế nào?

Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

Yêu cầu về nội dung:

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Yêu cầu về hình thức:

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; mã số sinh viên; địa chỉ; số điện thoại; email của người dự thi.

Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Triết lý giáo dục “4H – 4T” của Trường Đại học Bình Dương”.

Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

Số lượng bài dự thi:

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Lưu giữ các bài dự thi:

Khoa Luật học lưu giữ các bài dự thi.

Bài dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên website, facebook và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác quảng bá hình ảnh sinh viên Luật kinh tế.

Thời gian tổ chức:

 • Từ 10/01/2015 đến 26/01/2015: phát động cuộc thi, nhận bài thi.
 • Hạn nộp bài thi: 15h00 ngày 26/01/2015.
 • Từ 27/01/2015 – 31/01/2015: tổng hộp bài thi, điểm.
 • 01/02/2015: công bố kết quả, trao giải.

Địa điểm nhận bài thi:

 • Trực tiếp tại văn phòng khoa Luật học (Cô. Thái Thị Tường Vy).

QUY ĐỊNH CHUNG:

 • Cán bộ nhân viên đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ, thành viên Ban tổ chức được tham gia cuộc thi nhưng không được xét chấm giải.
 • Người dự thi đồng ý với tất cả quy định trong thể lệ cuộc thi.
 • Tác giả chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin trong bài viết và bản quyền bài viết.
 • Đối với bài dự thi đoạt giải, Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng trong các công tác in ấn, quảng bá tiếp thị và không trả nhuận bút.
 • Bài viết vi phạm nội quy của ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
 • Nếu có bằng chứng hiển nhiên người tham gia gian lận và sao chép tác phẩm thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị hủy bỏ.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.
 • Ban tổ chức không gửi trả lại tác giả bài thi sau khi kết thúc cuộc thi.
 • Nếu có một vấn đề phát sinh trước trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, Ban tổ chức sẽ giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề.

Khoa Luật học – Đại Học Bình Dương