Danh sách thành viên câu lạc bộ – Lịch hoạt động

782

Lịch sinh hoạt: Sáng thứ 2, sáng thứ 4 hàng tuần

Giảng viên: Nguyễn Quang Chung

Danh sách thành viên câu lạc bộ Robot:

STT Họ và Tên Khóa Ghi chú
1 Chiêm Phát Đạt 16 Nhóm Trưởng
2 Nguyễn Thanh Tùng 17 Nhóm Phó
3 Nguyễn Khắc Việt 17  
4 Trần Duy Dương 20  
5 Thạch Khang Linh Khang 19  
6 Lê Tuấn Kiệt 19