Giới thiệu về Khoa Điện – Điện tử

Khoa Điện – Điện tử giới thiệu về khoa và các hoạt động cho tân sinh viên làm quen với môi trường Đại Học Bình Dương