Công ty TNHH ABB Việt Nam

716

ABB Việt Nam là nhà sản xuất và cung cấp thiết bị điện hàng đầu, các sản phẩm chủ lực của ABB Việt Nam như: Ống nhựa xoắn HDPE, máy biến áp, cáp điện trung – cao thế, thiết bị đóng cắt, tủ bảng điện trung- cao thế, hợp bộ được nhập khẩu, các phụ kiện đường dây hạ thế, trung thế từ 10kV, 22 kV, 35KV, 110KV, 500KV, tủ phân phối, hòm công tơ bằng vật liệu Composite, các thiết bị điện dân dụng….