Thông báo nộp Quỹ công trình Thanh niên học kỳ I năm học 2019 – 2020

1071

       Thực hiện thông báo số 348 TB/ĐTN ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện công trình Thanh niên học kỳ I năm học 2019 – 2020;

       Nhằm nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Trường Đại học Bình Dương trong việc góp phần cùng xã hội chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người neo đơn, trẻ em lang thang mồ côi cơ nhở tại các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Bình Dương thông báo thực hiện nộp Quỹ công trình Thanh niên học kỳ I, năm học 2019 – 2020 như sau:

 

1. Tên công trình: "Công trình thanh niên thực hiện an sinh xã hội"

2. Nội dung thực hiện: Xây dựng nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công trình thắp sáng đường quê, học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ đồng bào khó khăn, …

3. Phương châm thực hiện: "Mỗi Đoàn viên thanh niên là sinh viên bỏ ống tiết kiệm 5.000 đồng/ tháng (6 tháng/học kỳ = 30.000 đ) trên tinh thần tự nguyện" để thực hiện các công trình an sinh xã hội.

4. Thời gian hoàn thành: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2019.

5. Sinh viên góp tiền tiết kiệm cho Bí thư, chi hội trưởng (lớp trưởng) của lớp. Bí thư / chi hội trưởng nộp về phòng Công tác sinh viên và các đoàn thể, người nhận đồng chí: Lê Hoàng Tiến).

 

       Công trình Thanh niên là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng Đoàn viên, rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2019 – 2020, đồng thời thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của người Đoàn viên thanh niên. Ban chấp hành Đoàn Trường đề nghị các Đoàn Khoa, Chi Đoàn và Đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.