Thông báo: Mở lớp đối tượng Đoàn năm học 2020 – 2021

674

        Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2020 – 2021 và phát triển Đoàn viên theo Điều lệ Đoàn

       Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh Đoàn Bình Dương về việc phát triển Đoàn viên mới

        Ban chấp hành Đoàn trường thông báo đến các Đoàn Khoa, Chi đoàn về việc mở lớp Đối tượng Đoàn như sau:

 

1. Đối tượng và điều kiện tham gia: Là Hội viên Hội sinh viên Việt Nam, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Nhà trường, học tập tốt, đạo đức tốt.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2020 (đăng ký và nộp lệ phí 20.000 đồng/SV cho BCH Chi đoàn). BCH các Chi đoàn tổng hợp danh sách (Họ tên, ngày sinh, MSSV, lớp, SĐT) nộp về văn phòng Đoàn – Hội đến hết ngày 12/11/2020.

3. Dự kiến thời gian học của lớp Đối tượng Đoàn: vào lúc 17h00 ngày 13/11/2020 (thứ 6). Thời gian dự kiến kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục kết nạp Đoàn là vào ngày 20/11/2020.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng ĐTN-HSV, ĐT: 02743 837 209

Trân trọng./.