Thông báo gia hạn thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

1415

        Hiện tại còn một số bạn sinh viên chưa thực hiện việc tự đánh giá điểm rèn luyện sinh viên của học kỳ 1 năm học 2019-2020, Phòng công tác sinh viên và các Đoàn thể thông báo đến các em sinh viên chưa thực hiện công tác nêu trên như sau:

  • Hệ thống đánh giá điểm rèn luyện sinh viên sẽ cho đăng nhập lại, tất cả những sinh viên nào chưa tự đánh giá rèn luyện sinh viên yêu cầu phải thực hiện trong thời gian từ ngày 20/02/2020 đến trước 16h00 ngày 06/03/2020
  • Sinh viên tự đánh giá trên cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ sv.bdu.edu.vn

        Lưu ý: Kết quả điểm rèn luyện được sử dụng để xét điều kiện học tiếp, xét tốt nghiệp, xét khen thưởng năm học và học bổng (nếu có).

        Đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo nhắc nhỡ những sinh viên chưa đánh giá thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV&CĐT (đồng chí Nguyễn Phương Nam, email: npnam@bdu.edu.vn)

 


Sau đây là danh sách sinh viên chưa thực hiện tự đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020: 

STT Mã sinh viên Tên sinh viên Lớp
1 15020021  Hoàng Đức Thảo 19DT01
2 16020007  Nguyễn Phạm Tuấn Anh 19DT01
3 16020008  Lý Hoàng Huy 19DT01
4 16020010  Hoàng Đình Nghĩa 19DT01
5 16020011  Nguyễn Đình Huy 19DT01
6 16020014  Phạm Thế Anh 19DT01
7 16020015  Phạm Nguyễn Xuân Toàn 19DT01
8 16020017  Phạm Thanh Tiền 19DT01
9 16020019  Nguyễn Thành Trung 19DT01
10 16020020  Lê Bá Trường Giang 19DT01
11 16020022  Nguyễn Văn Đức 19DT01
12 16020026  Lê Thành Long 19DT01
13 16020027  Nguyễn Công Đoan 19DT01
14 16020029  Đoàn Thị Mỹ Hiền 19DT01
15 16020037  Diệp Khang An 19DT01
16 16020038  Nguyễn Võ Phương Ân 19DT01
17 16020040  Nguyễn Xuân Sơn 19DT01
18 16020042  Trần Văn Chung 19DT01
19 16020043  Nguyễn Mộng Chuẩn 19DT01
20 16020045  Nguyễn Minh Hiếu 19DT01
21 16020046  Trần Quốc Vinh 19DT01
22 16020047  Lê Quốc Huy 19DT01
23 16020054  Nguyễn Hữu Thật Hửu 19DT01
24 16020055  Nguyễn Hửu Tài 19DT01
25 16020058  Nguyễn Xuân Lâm 19DT01
26 16020067  Hồ Hòa 19DT01
27 16100013  Lê Công Nhân 19DT01
28 16020001  Lê Hữu Thắng 19DT11
29 17020001  Bùi Đức Tài 20DT01
30 17020012  Nguyễn Sĩ Khoa 20DT01
31 17020013  Nguyễn Tân Sinh 20DT01
32 17020014  Nguyễn Đình Thiết 20DT01
33 17020015  Đậu Văn An 20DT01
34 17020018  Lương Trần Quốc Hoàng 20DT01
35 17020021  Nguyễn Quốc Duy 20DT01
36 17020024  Đỗ Như Bình 20DT01
37 17020025  Phùng Văn Tuấn 20DT01
38 17020029  Nguyễn Thiện Toàn 20DT01
39 17020030  Võ Đặng Phương Bình 20DT01
40 17020033  Nguyễn Thành Công 20DT01
41 17020034  Nguyễn Đức Huy 20DT01
42 17020035  Lê Mỹ Trương 20DT01
43 17020036  Trương Quang Thông 20DT01
44 17020043  Đặng Đại Nhân 20DT01
45 17020047  Lê Trọng Sơn 20DT01
46 17020052  Lâm Văn Hùng 20DT01
47 17020059  Hoàng Văn Bình 20DT01
48 17020064  Phan Phụng Thức 20DT01
49 17020065  Thái Văn Sơn 20DT01
50 17020070  Nguyễn Trường Thành 20DT01
51 17020071  Dương Tấn Lợi 20DT01
52 17020074  Phạm Hữu Nghĩa 20DT01
53 17050020  Nguyễn Hoàng Bảo 20DT01
54 17050086  Ngọ Văn Đạt 20DT01
55 17020051  Huỳnh Tấn Danh 20DTX01
56 17020053  Mạnh Tấn Phong 20DTX01
57 18020008  Phùng Quốc Huy 21DT01
58 18020013  Đỗ Việt Thắng 21DT01
59 18020014  Trần Lê Đại 21DT01
60 18020015  Lê Ngọc Thảo 21DT01
61 18020023  Nguyễn Thanh Tùng 21DT01
62 18020029  Trần Nhựt Khang 21DT01
63 18020031  Nguyễn Thanh Phương 21DT01
64 18020032  Trần Minh Việt 21DT01
65 18020034  Lương Tân Long 21DT01
66 18020035  Huỳnh Khắc Nguyên 21DT01
67 18020036  Trương Minh Luân 21DT01
68 18020040  Lâm Bình Dương 21DT01
69 18020044  Hoàng Trung Hiếu 21DT01
70 18020055  Trần Thành Phúc 21DT01
71 18020060  Nguyễn Văn Hòa 21DT01
72 18020062  Nguyễn Đình Lợi 21DT01
73 18020064  Nguyễn Văn Toàn 21DT01
74 18020066  Nguyễn Văn Huân 21DT01
75 18020072  Nguyễn Ngọc Cảnh 21DT01
76 18020073  Lê Quốc Đạt 21DT01
77 18020075  Trần Văn Hoàng Long 21DT01
78 18020076  Nguyễn Mạnh Cường 21DT01
79 18020089  Đỗ Minh Hiếu 21DT01
80 18020090  Lê Long Thành 21DT01
81 18020102  Lê Thành Toàn 21DT01
82 18020119  Trần Chí Nhân 21DT01
83 18020155  Đặng Trung Tuấn 21DT01
84 18020183  Trương Minh Phúc 21DT01
85 18020189  Lê Viết Đại 21DT01
86 18020192  Nguyễn Quang Nhật 21DT01
87 18020195  Danh Luân 21DT01
88 18020196  Trần Đăng Hiệp 21DT01
89 18020203  Lê Quang Minh 21DT01
90 18020204  Trịnh Bá Tuấn 21DT01
91 18020205  Lê Thái Hiệp 21DT01
92 18020207  Trịnh Thành Tâm 21DT01
93 18050285  Trần Bảo Quốc 21DT01
94 19020007  Bùi Quang Nam 22DT01
95 19020009  Trần Đặng Hạnh Phước 22DT01
96 19020012  Phan Thanh Triều 22DT01
97 19020013  Trịnh Duy Quang 22DT01
98 19020017  Lê Thành Toàn 22DT01
99 19020018  Nguyễn Hoàng Quốc Huy 22DT01
100 19020019  Huỳnh Văn Thắng 22DT01
101 19020021  Nguyễn Anh Vũ 22DT01
102 19020022  Võ Danh Quốc 22DT01
103 19020023  Nguyễn Thái Thuận 22DT01