Trang chủ Đoàn - Hội

Thông báo gia hạn thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học...

        Hiện tại còn một số bạn sinh viên chưa thực hiện việc tự đánh giá điểm rèn luyện sinh viên...

Thông báo nộp Quỹ công trình Thanh niên học kỳ I năm học 2019 – 2020

       Thực hiện thông báo số 348 TB/ĐTN ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện công trình Thanh niên...

Thông báo: chuyển hồ sơ Đoàn của sinh viên về Trường năm học 2019 – 2020

       Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Thông báo nộp sổ Đoàn đối với sinh viên BDU

Thực hiện theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc chuyển sinh hoạt Đoàn; Căn cứ vào điểm D, khoản 5, điều 4...

Hơn 100 sinh viên thi tìm hiểu về Bác Hồ

Sáng 19-5, hơn 100 thí sinh là sinh viên khoa Luật học đã có mặt tại phòng E.01 tham gia cuộc thi “Tìm hiểu...

Thông tin mới

0274 3837 104