KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOAVào đầu tháng 7 Khoa sẽ tổ chức đợt làm đồ án tốt nghiệp cho Khóa 16ĐH, 11CĐ và các khóa trước. Các em sinh viên có nhu cầu làm đồ án làm đơn theo mẫu gởi về VPKhoa (thầy Chung) trước ngày 30/06/2017.
Thời gian dự kiến nhận đồ án tốt nghiệp: Sáng 06/07/2017.
Thời gian làm đồ án: 12 Tuần
Điều kiện được bảo vệ đồ án TN: Không nợ môn học

Tải mẫu đơn xin làm đồ án tốt nghiệp