KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOACác em sinh viên có tên trong danh sách có mặt tại VPK lúc 10h00 ngày 01/10/2018 để nhận đồ án tốt nghiệp đợt 1 Khóa 17 (tháng 10/2018). 

Kế hoạch làm đồ án: xem tại đây

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp:

STT MSSV họ tên ĐTSV lớp Hệ
1 14600001 Phạm 976618647 12CD01
2 14020005 Nguyễn Thái Hào 1693777171 17DT01 ĐH
3 14020020 Huỳnh Minh Truyền 1642193459 17DT01 ĐH
4 14020011 Ngô Trần Đức 1666330705 17DT01 ĐH
5 14020019 Bùi Công Ngọc 972493263 17DT01 ĐH
6 14020014 Lê Hữu Nhật 1697040589 17DT01 ĐH

 

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: