KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOATài liệu tham khảo tải các link bên dưới:

[1]. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – của tác giả Klaus Schwab – Bản dịch: Đồng Thị Bích Ngọc & Trần Thị Mỹ Anh

[2]. Cuộc CMCN lần thứ 4 và những tác động –  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

[3]. Phương pháp dạy học trong thời đại Cách mạng 4.0 – Học viện cảnh sát nhân dân

[4]. Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? Báo điện tử

Một số sách nước ngoài:

[1]. Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing (Springer Series in Advanced Manufacturing)

[2]. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things
[3]. The Fourth Industrial Revolution của tác giả Klaus Schwab
[4]. The Concept Industry 4.0: An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics (BestMasters)
 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: