KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOACác bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký các môn học HK3 năm học 2017-2018 xem thông báo trong file đính kèm

Danh sách các môn học chuyên ngành đã mở để đăng ký trong HK3 năm học 2017-2018. Các em chú ý mã môn học. Lớp chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài các môn bên dưới, nếu có nhu cầu học thêm các môn học khác các em có thể đăng ký bổ sung.

Chú ý: Các môn học chỉ được mở khi số lượng SV đăng ký >=30 SV.

LỚP Mã môn Tên môn Bắt buộc
(X)
Tín
chỉ
Số tiết
LT TH
18DT01 MAT0122 Toán chuyên đề 6 (Toán tử Laplace)   2 30  
ELE0222 Mạch Điện 2   2 30  
ELE0242 Mạch điện tử 2   2 30  
ELE0372 PLC   2 15 45
ELE0112 Hệ Thống Điện   2 30  
ELE0172 Kỹ thuật nhiệt và thủy khí   2 30  
ELE0342 Ngôn ngữ lập trình   2 30  
ELE0581 TN Mạch điện tử   1   30
ELE0703 Vận hành hệ thống điện   3 45  
ELE0152 Kỹ thuật điện lạnh   2 30  
ELE0541 TN Kỹ thuật điện lạnh   1    
ELE0022 Bảo vệ rờ le   2 30  
20DT01 ELE0771 Thực tập nhận thức (**)   1   45
19DT01 ELE0833 Giải tích mạch chế độ quá độ 3 45 45  
ELE0373 PLC 3 75 30 45
ELE1024 Kỹ thuật nhiệt - lạnh 4 90 45 45

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: