KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOAĐể thuận tiện trong việc học trả nợ (hoặc học mới đối với những sinh viên chưa đưng ký học). Khoa Điện - Điện tử thông báo danh sách các môn học có thể học ghép giữa các khóa.

Các môn học xem tại đây